ยินดีต้อนรับ.สู่..กองโสต ศอ นาสิกกรรม และ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา


baner1
ent1
 new1ข่าวประชาสัมพันธ์ new2
baner2
ent3
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
หอผู้ป่วย 8/3
ห้องตรวจการได้ยินและฝีกพูด
ศูนย์นอนกรน
ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก
q1
คณะกรรมการ PCT
คณะกรรมการเวชระเบียน
คณะกรรมการอุบัติการณ์ความเสี่ยง
คณะกรรมการ Heath Promotion

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบสัมภาษณ์ 26 ต.ค.59) คลิกnew2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 31 ส.ค. - 1 ก.ย.59 คลิก new2

งานสักการะบูชา ร.๗ 30 พ.ค.59 คลิก new2

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ 7 เม.ย.59 ภาพกิจกรรมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่new2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ 31 มี.ค.59 new2

งานเลี้ยงปีใหม่ 2016 รายละเอียด...

จัดงานปฐมริเทศ และเลี้ยงต้อนรับ Resident ,พยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ใหม่ 30 มิ.ย.58 รายละเอียด...

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ กองโสต ศอ นาสิกกรรม พ.ท.หญิง อรพรรณ พรหมเชยธีระ 11 มิ.ย.58  รายละเอียด

ประชุมวิชาการ 20 พ.ย.56

1 ประวัติภาควิชา
ๅ พันธกิจ/วิสัยทัศน์
1 แผนการทำงานของภาควิชา
2 หลักสูตร
3 โครงสร้างการบริหารงาน
เ หน.ภาควิชา+อาจารแพทย์
6 บุคลากรสายสนับสนุนของภาคฯ
2 การประกันคุณภาพการศึกษา
7 นวัตกรรม

pop1
pop2
menu1
3
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
วพม.
6
2
รพ.พระมงกุฏเกล้า
พบ.
4
6
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10410 Tel. 02-3547711 ต่อ 93685